Trang chủ Liên hệ
 

CÁN BỘ QUẢN LÝ

CHI NHÁNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH SÀN GIAO DỊCH BĐS

CHI NHÁNH XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP VÀ GIAO THÔNG

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP VÀ GIAO THÔNG

CHI NHÁNH THANH OAI

PHỤ TRÁCH CHI NHÁNH THANH OAI

CHI NHÁNH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG (COMA18.2)

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH TM & XD (COMA18.2)

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT VÀ QUẢN LÝ NHÀ CHUNG CƯ

GIÁM ĐỐC TT DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT VÀ QL NHÀ CHUNG CƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP THANH OAI

GIÁM ĐỐC BAN QLDA CỤM CÔNG NGHIỆP THANH OAI

PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT

PHÒNG ĐẤU THẦU VÀ ĐẦU TƯ QUẢN LÝ DỰ ÁN

TRƯỞNG PHÒNG ĐẤU THẦU VÀ ĐẦU TƯ QUẢN LÝ DỰ ÁN

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18
Địa chỉ: 135 Trần Phú - Văn Quán - Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại: 04.33544667 | Fax: 04.33544667
Email: coma18@vnn.vn | Website: www.coma18.vn
 

Thiết kế website: ogo.vn