Trang chủ Liên hệ
 

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

   
     Ngày 19/4/2017, Công ty cổ phần COMA18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Hội trường tầng 5 – Tòa nhà HESCO, 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Tham dự đại hội có HĐQT, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty và các đông.
     Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty..…
      Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ban kiểm soát mới gồm 03 người:
1. Bà Phùng Thị Thanh Giang
2. Bà Đoàn Thị Thúy Hằng
3. Bà Nguyễn Thị Xuân
     Kết thúc Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty sẽ cố gắng hơn nữa để điều hành Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đề ra. 
                   Một số hình ảnh tại Đại hội:


Thông tin khác :

Share |

COMA18 TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CÁN BỘ

THÔNG BÁO CHÀO BÁN THANH LÝ TÀI SẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CHO CÁC CÁN BỘ CHỦ CHỐT NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NGHỈ MÁT CHO CÁN BỘ NĂM 2017

COMA 18 TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO CBCNV - LĐ NĂM 2017

COMA 18 TỔ CHỨC GẶP MẶT NỮ CBCNV - LĐ NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC GẶP MẶT ĐẦU XUÂN ĐINH DẬU NĂM 2017

COMA18 THAM GIA HỘI THI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN GIỎI NĂM 2016 TẠI TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

BÀI VIẾT CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH THANH OAI

COMA18 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC LỚP HỌC THẢO LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP

TCT CƠ KHÍ XÂY DỰNG KIỂM TRA CÔNG TÁC ATLĐ, VSLĐ & PCCN TẠI NHÀ MÁY KCT BÍCH HÒA

COMA18 TỔ CHỨC ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 2016

COMA18 TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO CBCNV-LĐ

COMA 18 KIỂM TRA AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC LỄ TRAO HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG VÀ PHÁT THẺ ĐẢNG CHO CÁC ĐẢNG VIÊN

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC THĂM QUẦN THỂ KHU DI TÍCH CHÙA TIÊN, ĐẦM ĐA CHO CHỊ EM PHỤ NỮ NHÂN NGÀY 8-3

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC DU XUÂN ĐẦU NĂM 2016
 
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18
Địa chỉ: 135 Trần Phú - Văn Quán - Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại: 04.33544667 | Fax: 04.33544667
Email: coma18@vnn.vn | Website: www.coma18.vn
 

Thiết kế website: ogo.vn