Trang chủ Liên hệ
 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

ĐTNCS HCM TCT CƠ KHÍ XÂY DỰNG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐTNCS HCM CT CỔ PHẦN COMA 18    
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                     
          Hà nội, ngày 25       tháng    10  năm 2013
               
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18
               
TT Họ và tên, đơn vị Ngày tháng năm sinh Giới tính, dân tộc, tôn giáo Trình độ chuyên môn, nghề nghiệp Quê quán Chức vụ Đảng, Đoàn thể, chính quyền Ghi chú
1 Nguyễn Đình Anh 26/5/1981 Nam, kinh, không Kỹ sư Xây dựng Bình Minh – Thanh Oai – Hà Nội Đảng viên, Bí thư ĐTN Công ty, Phó phòng Đầu tư & QLDA  
2 Dương Thị Thu Hà 11/07/1980 Nữ, kinh, không Cử nhân QLXH, Cử nhân Luật Nhân Quyền – Bình Giang – Hải Dương Đảng viên, Phó Chủ tịch CĐ công ty nhiệm kỳ 2013-2015, Phó chủ tịch CĐ bộ phận văn phòng công ty nhiệm kỳ 2013-3015, Phó bí thư ĐTN, Phụ trách phòng Tổ chức hành chính Công ty  
3 Nguyễn Thị Phương Anh 05/08/1979 Nữ, kinh, không Cử nhân Kinh tế ngành kế toán Yên Sơn – Quốc Oai – HN Đảng viên, BCH Đoàn thanh niên, Phó phòng Tài chính kế toán Công ty  
4 Hà Thị Hoa 28/4/1981 Nữ, Thái, không Kỹ sư Xây dựng Thị Trấn Mai Châu – Hòa Bình Đảng viên, BCH Đoàn thanh niên, nhân viên phòng Đầu tư & QLDA  
5 Lê Đình Tùng 22/10/1978 Nam, kinh, không CĐ máy & thiết bị hóa chất Thanh Oai – Thanh Trì - Hà Nội Phó chủ tịch CĐ bộ phận Chi nhánh Thanh Oai, BCH Đoàn thanh niên Công ty, cán bộ kỹ thuật chi nhánh  
6 Vũ Tất Thành 26/8/1979 Nam, kinh, không CĐ sư phạm ngành âm nhạc Hà Lan – Bỉm Sơn – Thanh Hoá BCH Đoàn thanh niên Công ty, nhân viên Chi nhánh Thương mại & Xây dựng  
                  T/M. BCH ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY  
Thông tin khác :

Share |

 
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18
Địa chỉ: 135 Trần Phú - Văn Quán - Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại: 04.33544667 | Fax: 04.33544667
Email: coma18@vnn.vn | Website: www.coma18.vn
 

Thiết kế website: ogo.vn