Trang chủ Liên hệ
 

DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 NHIỆM KỲ 2014-2016

     ĐTN CS HCM TCT CƠ KHÍ XÂY DỰNG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐTN CS HCM CT CỔ PHẦN COMA 18    
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                     
          Hà Nội, ngày  24 tháng 4 năm 2014
DANH SÁCH NHÂN SỰ  THAM GIA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 NHIỆM KỲ 2014-2016
               
TT Họ và tên, đơn vị Ngày tháng năm sinh Giới tính, dân tộc, tôn giáo Trình độ chuyên môn, nghề nghiệp Quê quán Chức vụ Đảng, Đoàn thể, chính quyền Ghi chú
1 Nguyễn Đình Anh 26/5/1981 Nam, kinh, không Kỹ sư Xây dựng Bình Minh - Thanh Oai - Hà Nội Đảng viên, Phó Bí thư ĐTN công ty nhiệm kỳ 2014-2016, Phó phòng Đầu tư và quản lý dự án.  
2 Nguyễn Thị Phương Anh 08/05/1979 Nữ, kinh, không Cử nhân kinh tế ngành kế toán Yên Sơn - Quốc Oai - Hà Nội Đảng viên, UV. BCH ĐTN Công ty nhiệm kỳ 2014-2016, Phó phòng Tài chính kế toán Công ty.  
3
Dương Thị Thu Hà 11/07/1980 Nữ, kinh, không Cử nhân QLXH, Cử nhân Luật Nhân Quyền – Bình Giang – Hải Dương Đảng viên,, Phó bí thư ĐTN Công ty nhiệm kỳ 2014-2016, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty.  
4
Nguyễn Đức Hải 16/1/1985 Nam, kinh, không Cử nhân ngành QTKD Tân Minh - Thường Tín - Hà Nội Đoàn viên ĐTN, Nhân viên Chi nhánh Sàn giao dịch Bất động sản  
   
5
Lê Đình Tùng 22/10/1978 Nam, kinh, không Cử nhân CĐ máy và thiết bị hóa chất Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội Ủy viên BCH ĐTN công ty nhiệm kỳ 2014-2016, Cán bộ kỹ thuật Chi nhánh Thanh Oai.  
* Ghi chú: Danh sách tên nhân sự đề cử được xếp theo thứ tự a, b, c....
  VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN             

 
T/M. BCH ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY

 
Thông tin khác :

Share |

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 12 (KHÓA XI)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ COMA18 DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG LẦN THỨ IV

ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ 11 BCH TW ĐẢNG KHÓA XI

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10, BCH TW ĐẢNG KHÓA XI

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2015-2020

ĐẢNG BỘ CÔNG TY COMA 18 TỔ CHỨC LỄ PHÁT THẺ ĐẢNG VIÊN ĐỢT 19/5

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

HỘI NGHỊ CÁN BỘ , ĐẢNG VIÊN NĂM 2013

Đoàn Thanh Niên COMA18
 
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18
Địa chỉ: 135 Trần Phú - Văn Quán - Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại: 04.33544667 | Fax: 04.33544667
Email: coma18@vnn.vn | Website: www.coma18.vn
 

Thiết kế website: ogo.vn