Tin tức

DSC_0647

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TW – KHÓA XII

19/02/2019 Quản Trị

Thực hiện Kế hoạch số 107 – KH/TU ngày 19/11/2018 của Thành ủy Hà Nội v/v Tổ chức, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH TW khóa XII, sáng ngày 15/02/2019, Đảng ủy Công ty cổ phần COMA18 tổ chức Hội nghị học […]

Xem thêm