Tin tức

DSC_0360

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TW – KHÓA XII

05/09/2018 Quản Trị

Thực hiện Kế hoạch số 94 – KH/TU ngày 08/06/2018 của Thành ủy Hà Nội v/v Tổ chức, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH TW khóa XII, sáng ngày 24/08/2018, Đảng ủy Công ty cổ phần COMA18 tổ chức Hội nghị học […]

Xem thêm