Tin tức

KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT; BKS; KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TỪNG NỘI DUNG TRONG ĐẠI HỘI; NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP; BB KIỂM PHIẾU TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP COMA18

23/06/2018 Quản Trị

1. Bảng TH kết quả bầu cử bổ sung 03 ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 2. Bảng TH kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 3. Bảng TH kết quả biểu quyết từng nội dung trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP COMA18 4. […]

Xem thêm

Công ty CP Coma 18: Vượt khó tham gia BHXH cho NLĐ

20/06/2018 Quản Trị

Hơn chục năm trở lại đây, Công ty CP Coma 18 (Hà Đông, Hà Nội) gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thậm chí có thời điểm đã đứng bên bờ vực thẳm phá sản. Mặc dù vậy, Công ty vẫn luôn nỗ lực ưu tiên đảm bảo quyền lợi BHXH, BHYT […]

Xem thêm