COMA18 TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2017

ATLDD2017-6

COMA18 TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm, ngày 28/4/2017 Công ty đã phối hợp với đơn vị đào tạo Công ty TNHH Đào tạo, kiểm định và đo kiểm môi trường tổ chức lớp đào tạo an toàn vệ sinh lao động cho toàn bộ CBCNVLĐ Công ty tại Tòa nhà Westa, 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
Công tác ATVSLĐ luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Mục đích công tác huấn luyện an toàn lao động là trang bị những kiến thức về công tác an toàn lao động cho người lao động để thực hiện tốt các công tác an toàn lao động, trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị làm việc, đảm bảo an toàn trong lao động; tuyên truyền cho người lao động nghiêm túc chấp hành các biện pháp về an toàn nhằm tránh tình trạng tai nạn lao động xảy ra, tạo điều kiện hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả cao.
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi huấn luyện ATLĐ:

ATLDD2017-1 ATLDD2017-2 ATLDD2017-3 ATLDD2017-4 ATLDD2017-5 ATLDD2017-6 ATLDD2017-7

Tin tức Related