Trang chủ Liên hệ
 

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10, BCH TW ĐẢNG KHÓA XI

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10, BCH TW ĐẢNG KHÓA XI
      Thực hiện Kế hoạch số 11 - KH/ĐU ngày 20/3/2015 của Đảng ủy TCT Cơ khí xây dựng v/v Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, BCH TW khóa XI, sáng ngày 19/6/2015, Đảng ủy Công ty cổ phần COMA18 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI). Tham dự hội nghị có toàn thể đảng viên của 6 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.
      Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Duy Tuấn – Phó bí thư Đảng ủy trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 10, trong đó tập trung vào các vấn đề: Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020, Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI trình Đại hội XII, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) và một số vấn đề quan trọng khác. Đây là những nội dung quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XII của Đảng, làm căn cứ để các tổ chức Đảng quán triệt và chuẩn bị tốt Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững quan điểm của Đảng trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 10 BCH TW Đảng khóa XI, trên cơ sở đó tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và tại Đại hội đảng các cấp một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp thực tế.
      Trên cơ sở học tập, thảo luận, nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Đảng bộ Công ty cổ phần COMA18 tập trung xây dựng chương trình hành động thiết thực và quyết tâm tổ chức thực hiện để Nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn công tác sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Công ty đã đề ra trong năm 2015.
      Đảng ủy Công ty cổ phần COMA18 yêu cầu các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ: Tập trung nghiên cứu và quán triệt triển khai các nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ.
      Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2015, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Thông tin khác :

Share |

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 12 (KHÓA XI)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ COMA18 DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG LẦN THỨ IV

ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ 11 BCH TW ĐẢNG KHÓA XI

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2015-2020

DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 NHIỆM KỲ 2014-2016

ĐẢNG BỘ CÔNG TY COMA 18 TỔ CHỨC LỄ PHÁT THẺ ĐẢNG VIÊN ĐỢT 19/5

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

HỘI NGHỊ CÁN BỘ , ĐẢNG VIÊN NĂM 2013

Đoàn Thanh Niên COMA18
 
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18
Địa chỉ: 135 Trần Phú - Văn Quán - Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại: 04.33544667 | Fax: 04.33544667
Email: coma18@vnn.vn | Website: www.coma18.vn
 

Thiết kế website: ogo.vn