Trang chủ Liên hệ
 

ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ 11 BCH TW ĐẢNG KHÓA XI

ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ 11 BCH TW ĐẢNG KHÓA XI
      Ngày 26/6/2015, Đảng ủy Công ty cổ phần COMA18 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty và các đảng viên thuộc các Chi bộ đảng trực thuộc.
      Đồng chí Dương Thị Thu Hà - Đảng ủy viên - thông báo Kế hoạch số 27 – KH/ĐU ngày 10/6/2015 của Đảng ủy Tổng công ty Cơ khí xây dựng về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết số 37 – NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “Về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”.
      Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Tuấn - Phó bí thư Đảng ủy Công ty - giới thiệu về chương trình, nội dung của Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XI). Trong đó, đi sâu giới thiệu, phân tích làm rõ thêm những vấn đề cơ bản và mới trong các phần nội dung quan trọng mà Hội nghị Trung ương lần thứ 11 đã thông qua như: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương và về chủ trương đầu tư thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.
      Phát biểu kết thúc Hội nghị đ/c Nguyễn Duy Tuấn – Phó bí thư Đảng ủy - đề nghị cán bộ chủ chốt, đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty tiếp tục nghiên cứu các nội dung của Nghị quyết Trung ương 11 (Khóa XI) để xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị trong Công ty.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:Thông tin khác :

Share |

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 12 (KHÓA XI)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ COMA18 DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG LẦN THỨ IV

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10, BCH TW ĐẢNG KHÓA XI

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2015-2020

DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 NHIỆM KỲ 2014-2016

ĐẢNG BỘ CÔNG TY COMA 18 TỔ CHỨC LỄ PHÁT THẺ ĐẢNG VIÊN ĐỢT 19/5

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

HỘI NGHỊ CÁN BỘ , ĐẢNG VIÊN NĂM 2013

Đoàn Thanh Niên COMA18
 
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18
Địa chỉ: 135 Trần Phú - Văn Quán - Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại: 04.33544667 | Fax: 04.33544667
Email: coma18@vnn.vn | Website: www.coma18.vn
 

Thiết kế website: ogo.vn