Trang chủ Liên hệ
 

Đảng - Đoàn

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 12 (KHÓA XI)

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ COMA18 DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG LẦN THỨ IV

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ 11 BCH TW ĐẢNG KHÓA XI

CÔNG TY CỔ PHẨN COMA18

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10, BCH TW ĐẢNG KHÓA XI

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2015-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 NHIỆM KỲ 2014-2016

DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 NHIỆM KỲ 2014-2016

ĐẢNG BỘ CÔNG TY COMA 18 TỔ CHỨC LỄ PHÁT THẺ ĐẢNG VIÊN ĐỢT 19/5

ĐẢNG BỘ CÔNG TY COMA 18 TỔ CHỨC LỄ PHÁT THẺ ĐẢNG VIÊN ĐỢT 19/5

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 KHÓA VII (NHIỆM KỲ 2013-2015)

HỘI NGHỊ CÁN BỘ , ĐẢNG VIÊN NĂM 2013
Coma18

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 -HỘI NGHỊ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HỌC TẬP , QUÁN TRIỆT ,TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH TW 7 KHÓA XI

1 2 >>     

 
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18
Địa chỉ: 135 Trần Phú - Văn Quán - Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại: 04.33544667 | Fax: 04.33544667
Email: coma18@vnn.vn | Website: www.coma18.vn
 

Thiết kế website: ogo.vn