TỜ TRÌNH THAY ĐỔI BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH DOANH

TỜ TRÌNH THAY ĐỔI BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH DOANH

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

————————————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————-

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi, bổ sung một số ngành nghề sản xuất kinh doanh

của Công ty cổ phần COMA18

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần COMA18 tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi bổ sung ngày 25/3/2014;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần COMA18;

Để thúc đẩy và tạo điều kiện tìm kiếm việc làm tại nhiều ngành nghề khác nhau, làm tăng giá trị sản lượng và doanh thu của Công ty cổ phần COMA18 năm 2014 và các năm tiếp theo, Công ty cổ phần COMA18 bổ sung ngành nghề SXKD cụ thể như sau:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

– Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hiện nay Công ty cổ phần COMA18 đang tham gia một số gói thầu như: dự án đường sắt trên cao, dự án lắp máy thủy điện và tiếp cận một số công trình dự án đường giao thông… Để có thể tăng cường và khai thác tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở nền tảng ngành nghề kinh doanh đã có của Công ty đồng thời xét trên cơ sở hạ tầng, định hướng phát triển ngành nghề của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 xem xét và thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

 

STT Tên ngành Mã ngành
1 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng không nung

3290
2 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ karaoke

(kinh doanh tại Nhà hàng Phúc La thuộc Công ty, địa chỉ số 38 Nguyễn Chánh, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội)

(chỉ hoạt động ngành nghề này sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép)

9329
3 Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816
4 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết:

– Thiết kế hệ thống thông gió, điều hòa không khí công trình xây dựng;

– Thiết kế đường dây và trạm biến áp;

– Thiết kế: Hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp; đường dây và trạm biến áp đến 35KV; mạng thông tin-liên lạc trong công trình xây dựng; cơ điện công trình;

– Thiết kế cấp thoát nước công trình dân dụng, công nghiệp.

– Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy công trình dân dụng, công nghiệp

7110
5 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Chi tiết: Lắp đặt thiết bị cơ điện

4329
6 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện như máy biến thế, rơ le, cầu dao, cầu chì, …); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy công nghiệp

4659
7 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Bán buôn thiết bị cơ điện

4669
8 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện 2710
9 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651
10 Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670
11 Sản xuất pin và ắc quy 2720
12 Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731
13 Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732
14 Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733
15 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740
16 Sản xuất thiết bị điện khác 2790
17 Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813
18 Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động 2814
19 Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng  mô tơ hoặc khí nén (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) 2818
20 Bán buôn đồ uống

Chi tiết:

Bán buôn đồ uống có cồn

Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

 

 

21 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634
22 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723
23 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh 4724
24 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Chi tiết: Dịch vụ tổ chức sự kiện

8230
25 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512
26 Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 xem xét và đồng thuận thông qua các nội dung trên.

 

      T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                        Chủ tịch

  Đã ký

                       Lê Huy Lân

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Related