Quản Trị

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !

Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương trao Quyết định thành lập Khu công nghiệp Kim Thành, xã Kim Thành, tỉnh Hải Dương

06/07/2021 Quản Trị

Chiều 7/5/2021, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch đầu tư, xây dựng các khu công nghiệp trong năm 2021 và công bố quyết định chủ trương đầu tư, thành lập mới các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã trao […]

Xem thêm