Quản Trị

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC GẶP MẶT VÀ TẶNG QUÀ TRI ÂN ĐẾN CÁC CBNV-LĐ NGUYÊN LÀ CÁN BỘ, CHIẾN SỸ, SỸ QUAN QĐNDNV NHÂN DỊP KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 – 22/12/2020)

23/12/2020 Quản Trị

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020), tại phòng họp Công ty cổ phần COMA18, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần COMA18 đã tổ chức gặp mặt và tặng quà tri ân đến các CBNV-LĐ COMA18 nguyên là cán bộ, chiến sỹ, sỹ quan […]

Xem thêm

CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐH ĐẢNG BỘ QUẬN HÀ ĐÔNG LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2020-2025

18/11/2020 Quản Trị

Thực hiện quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 31/8/2020 của Thành ủy Hà Nội Tham dự hội nghị có đồng chí […]

Xem thêm

CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG, TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN, CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2020

18/11/2020 Quản Trị

Căn cứ nội dung Kế hoạch số 71-KH/ĐU ngày 12/11/2019 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Quận Hà Đông về kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên; Căn cứ nội dung công văn số 15-CV/ĐU ngày 23/10/2020 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Hà […]

Xem thêm