Quản Trị

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !
Phoicanhtongthe copy

DỰ ÁN KCN NHUẬN TRẠCH – HÒA BÌNH

06/09/2017 Quản Trị

1. Thông tin chung về Khu công nghiệp Chủ đầu tư: Công ty cổ phần COMA18. Đơn vị trực tiếp quản lý dự án: Ban Quản lý Dự án KCN Nhuận Trạch. Cơ sở pháp lý hình thành dự án KCN: – KCN Nhuận Trạch được hình thành và xây dựng theo văn bản số: […]

Xem thêm