Các phòng ban, đơn vị

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Mss Hà 4x6

Bà: Dương Thị Thu Hà
Ngày sinh: 07/11/1980
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân QLXH, Cử nhân Luật, Thạc sĩ khoa học quản lý
Chức vụ: Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc thường trực, Trưởng phòng TCHC

PHÒNG ĐẦU TƯ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ SẢN XUẤT

Ông: Nguyễn Đình Anh
Ngày sinh: 26/05/1981
Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư QTDN
Chức vụ: Phó bí thư chi bộ, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng Đầu tư QLDA và Sản xuất

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Ông: Nguyễn Tiến Dương
Ngày sinh: 14/05/1982
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế
Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP THANH OAI

Bùi Đình Dư

Ông: Bùi Đình Dư
Ngày sinh: 28/07/1979
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân công nghệ thông tin
Chức vụ: Giám đốc ban quản lý dự án cụm công nghiệp Thanh Oai

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT VÀ QUẢN LÝ NHÀ CHUNG CƯ

Mr. K. Tuấn (OK)

Ông: Lê Kim Tuấn
Ngày sinh: 01/01/1977
Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư xây dựng cầu hầm
Chức vụ: Uỷ viên Hội đồng quản trị, Giám đốc trung tâm dịch vụ nhà đất và quản lý nhà chung cư