CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG, TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN, CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2020

CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG, TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN, CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2020

Căn cứ nội dung Kế hoạch số 71-KH/ĐU ngày 12/11/2019 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Quận Hà Đông về kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên;

Căn cứ nội dung công văn số 15-CV/ĐU ngày 23/10/2020 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Hà Đông v/v kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020;

Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Hà – Bí thư Chi bộ cùng toàn thể đảng viên trực thuộc Chi bộ Công ty.

Đ/c Dương Thị Thu Hà, Bí thư Chi bộ triển khai công tác kiểm điểm theo nội dung của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Quận Hà Đông về kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên.

Năm 2020 về nội dung kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên, kiểm điểm tập thể trước, cấp ủy đọc báo cáo kiểm điểm trước các đ/c đảng viên, chủ trì cuộc họp cho các đ/c biểu quyết kết quả xếp loại bằng hình thức giơ tay không phải bỏ phiếu kín. Sau khi kiểm điểm tập thể trước, rồi đến công tác kiểm điểm cá nhân, bắt đầu từ các đ/c trong cấp ủy, các đ/c đảng viên đọc bản kiểm điểm và tự nhận kết quả phân loại của mình, sau đó chủ trì cuộc họp đề nghị các đ/c giơ tay biểu quyết cho kết quả xếp loại trực tiếp đánh giá các đ/c của mình, lần lượt cho đến khi đánh giá đủ 19 đ/c đảng viên trong chi bộ.

Sau đây là một số hình ảnh:

DSC_0004 DSC_0015

Tin tức Related