CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐH ĐẢNG BỘ QUẬN HÀ ĐÔNG LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2020-2025

CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐH ĐẢNG BỘ QUẬN HÀ ĐÔNG LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Thực hiện quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 31/8/2020 của Thành ủy Hà Nội

Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Hà – Bí thư Chi bộ cùng toàn thể đảng viên trực thuộc Chi bộ Công ty.

Đ/c Dương Thị Thu Hà, Bí thư Chi bộ trình bày nội dung quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 31/8/2020 của Thành ủy Hà Nội.

Thông qua việc tổ chức quán triệt nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững quan điểm của Đảng trong các văn kiện, nghị quyết.

Sau đây là một số hình ảnh:

DSC_0013 DSC_0018

Tin tức Related