DỰ ÁN THỦY ĐIỆN HÙNG LỢI 1

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN HÙNG LỢI 1

Công trình thủy điện Hùng Lợi 1 được xây dựng trên sông Phó Đáy, thuộc địa phận xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Loại dự án: Công trình cấp II.

Quy mô: Công trình thủy điện Hùng lợi 1 có công suất khoản 7Mw, điện lượng trung bình năm khoản 23.819 triệu Kwh.

Công trình thủy điện Hùng Lợi 1 ngoài nhiệm vụ phát điện nêu trên còn tạo thêm công ăn việc làm, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, thúc đẩy nền kinh tế địa phương.