Thư ngỏ

Công ty cổ phần COMA18 có bề dày gần 60 năm xây dựng và phát triển. Là doanh nghiệp đa ngành nghề với các lĩnh vực cơ khí, xây dựng, thuỷ điện, giao thông… dịch vụ, thương mại và bất động sản.

Là một trong những doanh nghiệp đi đầu thành công trong triển khai đầu tư cụm công nghiệp từ những năm 2005 đến nay Công ty xác định mũi nhọn là tập trung vào lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp.

Năm 2016 sau khi hoàn tất việc thoái vốn nhà nước, COMA18 bắt đầu chuyển mình và thay đổi. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu bao gồm đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, đầu tư bất động sản, xây dựng dân dụng và công nhiệp.

Vượt qua những khó khăn trong giai đoạn đầu tái cơ cấu, COMA18 từng bước phát triển và ghi dấu ấn với những dự án quy mô lớn. COMA18 tin tưởng trong tương lai sẽ phát triển dự án Khu công nghiệp Kim Thành, Hải Dương trở thành điểm sáng thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Trên cơ sở nền tảng đó, cùng với Tập thể CBNV-LĐ đồng lòng, sáng tạo và gắn kết COMA18 đang từng bước khẳng định lại uy tín, thương hiệu, vị thế trên thị trường, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

                                                                        TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

       (Đã ký)

Nguyễn Trọng Hiền