NHÂN DỊP KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27.7. CÔNG TY CP COMA18 TỔ CHỨC GẶP MẶT VÀ TẶNG QUA TRI ÂN ĐẾN CÁC GIA ĐÌNH THƯƠNG BINH TẠI CÔNG TY