NỘI DUNG BCTC TỔNG HỢP QUÝ II NĂM 2019 VÀ BCTC ĐƠN VỊ CẤP TRÊN VPCT TỪ 1/4/2019 ĐẾN 30/6/2019