THÔNG BÁO GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỤM CÔNG NGHIỆP THANH OAI – CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18